Chi tiết tin tức

Năm 2014 là năm “Đầu tư cho thanh niên”!

10:48:00 16/07/2014

 

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc

 

Tổng thư kí Ban Ki-moon nói: “Tôi muốn nhắc đến 3 chữ E trong tiếng Anh, chữ cái đầu cho 3 từ nghĩa là việc làm, giáo dục, và trao quyền cho thanh niên. Giáo dục sẽ giúp thanh niên tiến bộ, việc làm sẽ giúp các bạn trẻ cống hiến cho xã hội, và trao quyền để các bạn trẻ đưa ra các quyết định liên quan trực tiếp đến bản thân họ”.
Long Minh cảm nhận trách nhiệm của mình góp phần đưa tri thức đến với thanh niên. Hãy cùng Sách Long Minh "biến gánh nặng dân số thành nguồn tài nguyên tri lực vô tận" nào cả nhà !!!!!

Chưa có phản hồi

Captcha image